RYTRO 2020 - DZIEŃ VI

RYTRO 2020 - DZIEŃ VI

Przedostatni dzień obozu w Rytrze podobnie jak poprzednie minął na zajęciach w grupach i zabawach. Zaraz po śnaidaniu część dzieci wzięła udział w SPARTAN RACE (grze terenowej z przeszkodami). Uczestnicy mieli za zadanie pokonać trasę w jak najkrótszym czasie. Po konkursie przeszliśmy do pobliskiego potoku aby ochłonąć. Pozostali odbyli zajęcia w grupach na Hali sportowej. Po obiedzie wszyscy z powrotem udaliśmy się na Halę, aby przyjąć do grona Radwansportowej rodziny nowych członków. Każdy miał do pokonania specjalnie przygotowany tor przeszkód i wypowiedzenie słów "przysięgi" przed obliczem Króla i Królowej Obozu. Po wykonaniu przydzielonych zadań, każdy otrzymał okazyjny strój sportowy. Na koniec dnia po kolacji młodzi sportowcy spędzili czas na zabawach oraz dyskotece. 

Zapraszamy do galerii na Facebooku.

Ostatnie miesiące były dla wszystkich trudne (izolacja i ograniczenia społeczne). W pierwszym dniu, można było zaobserwować u dzieci efekty izolacji. Ale już następnego dnia, dzięki wspólnym zabawom integracyjnym, dzieci znakomicie nawiązywały kontakty międzykoleżeńskie.  Mimo wielu obaw i niewiadomych, cali i zdrowi kończymy Nasz obóz. 

Dziękujemy za zaufanie ;)