"EKSTRAKLASA"- REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ 2019/2020!­čĆÇ

"EKSTRAKLASA"- REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ 2019/2020!­čĆÇ

REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Wychodz─ůc naprzeciw du┼╝emu zainteresowaniu oraz bardzo dobrym wynikom szkoleniowym Szko┼éy Podstawowej nr 29 oraz Szkó┼éki Sportowej Radwansport przygotowali┼Ťmy dla Pa┼ästwa dzieci kolejn─ů klas─Ö sportow─ů o profilu koszykówki.

Zapisy ruszaj─ů 10.04.2019r. do IV klasy sportowej. Zapisu mo┼╝na dokona─ç poprzez wype┼énienie deklaracji i z┼éo┼╝enie jej w sekretariacie szko┼éy, lub wys┼éanie na email: sekretariat.sp29@gmail.com lub grzegorz.radawn@radwansport.pl z dopiskiem "EKSTRAKLASA".

Klasa sportowa charakteryzuje si─Ö zwi─Ökszon─ů liczb─ů godzin wychowania fizycznego. Zaj─Öcia ukierunkowane s─ů na rozwój sprawno┼Ťci ogólnej. Dyscyplin─ů wiod─ůc─ů jest koszykówka. Klasa sportowa przewidziana jest dla ch┼éopców i dziewczynek, którzy wykazuj─ů predyspozycje ruchowe i nie maj─ů ┼╝adnych przeciwskaza┼ä do uprawiania zwi─Ökszonej aktywno┼Ťci ruchowej. Na zaj─Öciech sportowych szczególnie zwracamy uwag─Ö na popraw─Ö sprawno┼Ťci ogólnej, nauczanie elementów technicznych koszykówki oraz sportów zaspo┼éowych.

Przewidziana liczba godzin:

-6 godzin treningu specjalistycznego

-3 godziny zaj─Ö─ç ogólnorozwojowych na sali gimnastycznej 

-1 godzina na pływalni

 ZAPEWNIAMY:

-sala gimnastyczna przy szkole,

-orlik szkolny,

-hala sportowa na KS KORONA KRAKÓW,

-trener prowadz─ůcy zaj─Öcia- Grzegorz Radwan,

-wyjazdy na obozy sportowe,

-udział w rozgrywkach międzyszkolnych i klubowych,

-podział godzin jednozmianowy,

-prawid┼éowy rozwój fizyczny dziecka 

-wspania┼é─ů atmosfer─Ö i integracje zespo┼éu,

-dalsze mo┼╝liwo┼Ťci rozwoju(piramida szkoleniowa) 

 

I. Kryteria rekrutacji do klasy sportowej:

1. Kandydatem do klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr 29 w Krakowie mo┼╝e by─ç ucze┼ä klasy trzeciej, który:
- posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim (odnawianym przez ca┼éy okres nauki w klasie sportowej) o zdolno┼Ťci do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalist─Ö w dziedzinie medycyny sportowej,
- zaliczy próby sprawno┼Ťci fizycznej ustalone przez Komisj─Ö Rekrutacyjn─ů,
- przedstawi pisemn─ů zgod─Ö rodziców/prawnych opiekunów.
2. Ucze┼ä mo┼╝e by─ç przyj─Öty do klasy sportowej na pisemny  wniosek  rodzica lub prawnego opiekuna.
3. W post─Öpowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów uwzgl─Ödnia si─Ö opini─Ö nauczyciela wychowania fizycznego oraz wychowawców klas trzecich..
4. W przypadku, gdy liczba wniosków jest wi─Öksza ni┼╝ liczba miejsc w klasie sportowej, wdra┼╝a si─Ö post─Öpowanie rekrutacyjne.

II. Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej:
1.Og┼éoszenie listy przyj─Ötych do klasy czwartej sportowej – 31 maj 2019 r.

 III. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej dyrektor szko┼éy powo┼éuje Szkoln─ů Komisj─Ö Rekrutacyjn─ů oraz wyznacza jej przewodnicz─ůcego.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
- podaje do wiadomo┼Ťci kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
- prowadzi post─Öpowanie kwalifikuj─ůce zgodnie z zasadami okre┼Ťlonymi w regulaminie,
- przeprowadza test sprawno┼Ťci ogólnej,
- sporz─ůdza protokó┼é post─Öpowania kwalifikacyjnego,
- og┼éasza list─Ö kandydatów przyj─Ötych do klasy sportowej,

IV. Prawa rodziców

1. Rodzic kandydata mo┼╝e wyst─ůpi─ç do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz─ůdzenie uzasadnienia odmowy przyj─Öcia kandydata do szko┼éy w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo┼Ťci listy kandydatów przyj─Ötych i nieprzyj─Ötych (uzasadnienie sporz─ůdza si─Ö w terminie 5 dni od dnia z┼éo┼╝enia).
2.  Rodzic kandydata mo┼╝e wnie┼Ť─ç do dyrektora szko┼éy odwo┼éanie od rozstrzygni─Öcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3.  Dyrektor szko┼éy rozpatruje odwo┼éanie od ww rozstrzygni─Öcia Komisji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo┼éania.  Na rozstrzygni─Öcie dyrektora s┼éu┼╝y skarga do s─ůdu administracyjnego. 

V. Obowi─ůzki uczniów klasy sportowej

1. Uczeń klasy sportowej powinien być reprezentantem szkoły w pozaszkolnych zawodach i turniejach sportowych.
2. Uczniowie klas sportowych zobowi─ůzani s─ů do przestrzegania zasad bhp w trakcie trwania zaj─Ö─ç, troski o sprz─Öt sportowy, rozliczenia si─Ö z pobranego sprz─Ötu, a w przypadku jego zagubienia lub zniszczenia do ponoszenia odpowiedzialno┼Ťci materialnej.   
3. Uczniowie klas sportowych za z┼ée zachowanie lub s┼éabe wyniki w nauce mog─ů by─ç zawieszeni przez dyrektora szko┼éy w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem).
4. Uczniowie klas sportowych sprawiaj─ůcy szczególne trudno┼Ťci wychowawcze negatywnie wp┼éywaj─ůce na pozosta┼éych uczniów na wniosek trenera lub wychowawcy i za zgod─ů rady pedagogicznej mog─ů by─ç przeniesieni do klasy ogólnodost─Öpnej.

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRfaL5U8B1xM_Oe-OWOBhywa_X3n2GtMDwPoJ30brVe6PvmsEe748q9IwT7sXYl15f7I2s5v6qy9sWt/pub <--- KARTA ZG┼üOSZENIA I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

https://www.facebook.com/K.S.RADWANSPORT/videos/811421549228741/ <--- IV KLASA SPORTOWA :)

W RAZIE PYTA┼â PROSIMY O KONTAKT- GRZEGORZ RADWAN 697 689 236 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)